Mulczowanie terenu to praktyka stosowana między innymi w przemyśle leśnym i rolnictwie. Polega ona na rozdrobnieniu pozostałości po ścince materiału drzewnego i zmieszaniu tak powstałego surowca z podłożem celem wyrównania terenu pod inwestycje. Zabieg mulczowania wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń. W zależności od potrzeb inwestora i cech terenu mogą to być mulczery powierzchniowe lub mulczery wgłębne. Maszyny te doskonale radzą sobie między innymi z:

 • Przygotowaniem nieużytków pod inwestycję,
 • Usuwaniem niewielkich drzew zarośli, krzewów i samosiejek,
 • Likwidacją pniaków i korzeni drzew,
 • Usuwaniem rozłożonej ściółki, słomy,
 • Rozdrabnianiem kory drzew, kompostu,
 • Likwidacją starych sadów i plantacji.

Proces mulczowania terenu pozwala w szybki i efektywny sposób przygotować działkę pod wybrane przeznaczenie bez konieczności organizowania wywozu odpadów. Mulczery TMC Cancela to urządzenia, które sprostają nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Dodatkowo bogaty wybór modeli pozwala dobrać maszynę między innymi do  szerokości roboczej w terenie oraz do mocy ciągnika.

Mulczowanie terenu — w jakich sytuacjach się sprawdzi?

Czyszczenie działek mulczerem to zabieg, który można zastosować w działalności wielu podmiotów, znacznie usprawniając ich pracę. Mulczowanie terenu często wykorzystywane jest celem:

 • Przygotowania ziemi pod uprawy rolne,
 • Uporządkowania działek pod inwestycje budowlane,
 • Adaptacji terenu pod budowę dróg dojazdowych, czy pożarowych,
 • Rekultywacji terenów zadrzewionych pod pola uprawne,
 • Usuwania przeszkód znajdujących się na terenach farm wiatrowych, fotowoltaicznych;
 • Porządkowania obszarów sąsiadujących z liniami wysokiego napięcia lub innymi instalacjami przesyłowymi;
 • Przygotowywania działek leśnych po ścinkach pod nowe nasadzenia.

Dla kogo przeznaczone są mulczery do terenu TMC Cancela?

Oferowane przez hiszpańskiego producenta mulczery TMC Cancela cieszą się zainteresowaniem inwestorów z różnych branż. Dzięki dogodnemu finansowaniu maszyn mogą oni wybierać wśród modeli o parametrach idealnie dostosowanych do potrzeb działalności:

 • Zakładów usług leśnych (ZUL) — mulczowanie terenu to jedna z podstawowych usług oferowanych przez firmy i instytucje działające na obszarach leśnych. Celem zapewniania najwyższej jakości tego procesu każdy ZUL powinien mieć w swoim parku maszyn mulczer wgłębny lub/i powierzchniowy,
 • Deweloperów mieszkalnictwa jedno i wielorodzinnego — działki nabywane przez deweloperów celem przeprowadzenia inwestycji budowlanej często wymagają uporządkowania nawierzchni. Doskonale poradzą sobie z tym mulczery TMC Cancela,
 • Firm budowlanych — przygotowanie terenów pod prace konstrukcyjno-budowlane zazwyczaj obejmuje usuwanie zbędnych drzew, krzewów, ale także pozostałości po uprzednich rozbiórkach. Mulczowanie terenu jest w takich przypadkach jednym z najszybszych i najefektywniejszych zabiegów,
 • Rolników — przedsiębiorstwa rolne, ale także rolnicy indywidualni, którzy często stają przed zadaniem rekultywacji terenu lub usunięcia samosiejek i systemów korzeniowych mogą znacznie usprawnić swoją pracę dzięki mulczowaniu terenu.

Dodatkowo z możliwości szerokiego zakresu modeli mulczerów do ciągnika TMC Cancela chętnie korzystają na całym świecie: 

 • Leśnicy,
 • Tartaki oraz drwale,
 • Firmy zajmujące się utrzymywaniem terenów zielonych,
 • Firmy oferujące usługi równania terenu,
 • Firmy budujące parkingi,
 • Firmy oraz instytucje budujących drogi leśne.

Produkty przeznaczone do mulczowania terenu:

Korzyści z mulczowania terenu — co warto wiedzieć?

 • Eliminacja zachwaszczenia terenu — warstwa mulczu ogranicza dostęp światła do gleby, co utrudnia wzrost chwastów. Dzięki temu rośliny uprawne mają lepsze szanse na zdrowy rozwój, nie będąc zdominowanymi przez niepożądane rośliny,
 • Poprawa struktury gleby — Organiczny materiał używany do mulczowania, takie jak kompost czy rozkładająca się ściółka, wzbogaca glebę w składniki odżywcze oraz dodaje cenną materię organiczną,
 • Redukcja potrzeby stosowania chemii — mulczowanie terenu może zmniejszyć potrzebę stosowania środków chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie,
 • Skrócenie czasu przystąpienia do realizacji inwestycji — mulczery bardzo sprawnie radzą sobie z przygotowaniem nieużytków pod uprawę rolną lub prace budowlane. Przyspieszają tym samym termin rozpoczęcia inwestycji,
 • Brak konieczności wywózki odpadów — dzięki dokładnemu mulczowaniu terenu, inwestor jest w stanie zaoszczędzić na organizacji specjalistycznego transportu wywożącego i utylizującego odpady z obszaru planowanej inwestycji.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, prawidłowo przeprowadzone mulczowanie terenu może być cennym, a często niezbędnym narzędziem w rolnictwie, ogrodnictwie, czy sektorze budowlanym. Znacznie poprawia ono bowiem stan gleby, zdrowie roślin i ogólny wygląd terenu.

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE
Jesteś zainteresowany maszynami TMC Cancela?

Zadzwoń:

+48 665 660 944

Skontaktuj się z nami!

  * Pola obowiązkowe